Preparations for Malta Trip

Один из примеров – One of the HAT design Examples

Here is the one possible design of our Team-Equip
It’s comprised of Callsign + Flag of each participant country and + Location

The price of one hat is approx 11 BYN ( in case if we will order 10 or more )
If we will also buy T-Shirts – the gross value will be 36 BYN

(Disregarding of the T-Shirt Size)

Oto jeden z możliwych projektów naszego Team-Equip
Składa się z Flag + Flag każdego kraju uczestnika i + Lokalizacja

Cena jednego kapelusza to ok. 11 BYN (w przypadku, gdy zamówimy 10 lub więcej)
Jeśli będziemy również kupować T-shirty – wartość brutto wyniesie 36 BYN

(Nie biorąc pod uwagę rozmiaru koszulki).

 

Size Chart \ Rozmiary \ Размеры